Thang nhôm, phân phối thang nhôm chất lượng cao

 
 
 
 
 Báo giá chỉ áp dụng cho đại lý Hà Nội
                                                  
STT TÊN HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ 
1 CÁP BỘ
         
       180,000
2 BU LY CÁI
         
          75,000
3 DẪN HƯỚNG CÁI
        
         150,000
4 MÓC ĐỊNH VỊ CÁI
       
             2,000
5 BỘ TỜI 665 BỘ
     
         250,000
6 BỘ TỜI 666 BỘ
      
         380,000
7 BỘ TỜI 669 -668 BỘ
       
        420,000
8 BỘ TỜI 888 - 999 BỘ
             
        450,000

 
 
 
ghế xếpthang nhômthang rútgiuong benh
lưới an toàn ban công
lưới an toàn ban công